Selecteer auto merk:
Selecteer auto model:

  • Haast, onoplettendheid en regelmatige wisseling van voertuig zijn de meest voorkomende oorzaken van verkeerd tanken.

  • Een op de vijf personen heeft ten minste een keer zijn dieseltank gevuld met benzine en een op de twee personen kent iemand die dat is overkomen.

  • De reparatiekosten aan voertuigen ten gevolge van verkeerd tanken variëren van € 130,= tot € 15.000,=.

  • Jaarlijks wordt er alleen al in de EU meer dan 1 miljoen keer verkeerd getankt.

  • Een aantal verzekeringsmaatschappijen dekt niet langer de schade ten gevolge van verkeerd tanken.

  • Verkeerd tanken is een ernstig milieuprobleem geworden.


Voorkomt verkeerd tanken dankzij fysieke barriere

Bespaart u geld en voorkomt tijdverspilling

Is eenvoudig te monteren en verkort de tankstop

Voldoet aan alle EG-standaarden

Kan leiden tot lagere verzekeringspremies

Biedt milieuvoordelen...geen vervuiling, geen afval

Voorwaarden

De volgende leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle zakelijke relaties met onze klanten. De koper erkend deze voorwaarde als bindend te zijn voor hem. Elke overeenkomst die afwijkt van de algemene zakelijke omstandigheden, dient schriftelijk te worden goedgekeurd door de Enigma Novo mesto doo De verkoper is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving tot wijziging van de algemene zakelijke omstandigheden.

1. Aanbod

De product aanbiedingen zijn items geregistreerd onder een gemeenschappelijke merknaam SoloDiesel.

2. Prijzen

De prijzen zijn vermeld in euro en omvatten Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). De belasting wordt afgetrokken van de kopers, die juridisch niet gebonden zijn aan de BTW te betalen. De prijzen zijn geldig op het moment van de orderbevestiging. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3. Betalingsmethode

De verkoper biedt de volgende betaalmethoden:
- Transfer naar de rekening van verkoper (Alara d.o.o.) na de aanbieding / factuur
- Transfer naar de rekening van verkoper (Alara d.o.o.) te verzamelen (alleen van toepassing op het gebied van de Republiek Slovenië)
- Betaling door storting of credit card via PayPal. Bij betalen via PayPal, is de koper verplicht om te voldoen aan hun algemene zakelijke omstandigheden, gepubliceerd op http://www.paypal.com/.

4. Herroepingrecht

De koper heeft het recht op 14 dagen na ontvangst van de goederen deze te annuleren van het contract. De annulering moet schriftelijk medegedeeld worden aan de leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op het volgende e-mail adres: info@solodiesel.eu. De goederen moeten worden teruggestuurd binnen 30 dagen na kennisgeving. Terugkerende goederen moeten intact en onveranderd in volume te zijn. In dit geval is de koper verplicht alle kosten te voldoen, die voortvloeien uit de terugkeer van de gekochte goederen.

5. Aflevering

De contractuele partner voor het bezorgen van goederen is de Post van Slovenië. De verkoper behoudt zich het recht voor een andere dienstverlening te selecteren, als dit resulteert in een meer effectieve uitvoering van de levering. Verzendkosten worden toegevoegd aan de prijs van het product en zijn afhankelijk van de hoeveelheid goederen en de bestemming. Leveringkosten zijn voor rekening van de koper. De levertijd is afhankelijk van de hoeveelheid goederen en de bestemming. Levertijd in Europa 7-10 dagen buiten Europa is 10-16 dagen. Gegevens over de periode van levering zijn informatief van aard en niet bindend voor de verkoper.

6. Garantie

De verkoper garandeert de kwaliteit en de foutloze werking van het product gedurende de garantieperiode. Deze garantie is geldig als de koper de gebruiksaanwijzing zorgvuldig opvolgt, het product als zodanig gebruikt en beschikt over de originele factuur. Deze garantie geldt niet in geval van schade door ondeskundig of oneigenlijk gebruik. In het geval van gerechtvaardigde klachten, het product vervangen. De garantie periode bedraagt twee jaar vanaf de datum van aankoop. De factuur dient als garantie bewijs.

7. Privacy en communicatie

De verkoper hecht waarde aan het beschermen van alle persoonlijke gegevens van de koper. De verkoper gebruikt persoonlijke informatie voor de uitvoering van de opdracht en andere noodzakelijke interne communicatie. De verkoper zal de klanten contacteren door middel van communicatie op afstand tenzij de koper uitdrukkelijk heeft aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken.

8. Bevoegdheid

De rechtbank in Novo Mesto, Slovenië, heeft de bevoegdheid over alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. De wet van de Republiek Slovenië van toepassing op alle contractuele betrekkingen.
Copyright 2012, Solodiesel