Velg bilmerke:
Velg bilmodell:

Juridiske merknader

© 2009 Copyright Alara d.o.o.

Innholdet og illustrasjonene publisert på www.solodiesel.no er selskapet Alara d.o.o.’s eiendom, og kan ikke videredistribueres med unntak av bruk til ikke-kommersielle formål (der materialet må merkes med opphavsrett).

Selskapene Alara d.o.o. og Keis AS forsikrer at informasjonen er korrekt og oppdatert etter beste evne, men tar ikke ansvar for eventuelle feil ved tilgang til internettsiden, for eventuell ukorrekt informasjon eller for annen mulig skade forårsaket av ukorrekt informasjon. Selskapene har rett til å endre innholdet på nettsiden uten varsel.


Selskapene Alara d.o.o. og Keis AS vil lagre e-postadresser og annen informasjon som oppgis på nettsiden med formål å sende nyhetsbrev og undersøkelser. Alara d.o.o. og Keis AS forsikrer at all informasjon innhentet på denne måten kun skal benyttes av ovennevnte to selsklaper, og at den ikke vil videreformidles til uautoriserte personer eller brukes i annen hensikt.