Fordeler

Når fylling av tanken blir behagelig

SoloDiesel-tanklokket er laget i henhold til europeiske standarder, og forhindrer at det fylles bensin på en dieseltank. Men SoloDiesel-tanklokket har også andre fordeler som gir deg en komfortabel tankfyllingsopplevelse.

Produsenten av SoloDiesel har sørget for at mekanismen som hindrer feilfylling passer nesten alle bilmodeller. Dette takket være åtte forskjellige modeller som har ulike gjenger og bajonetter. Du trenger ikke lenger det originale tanklokket, for når du først har installert SoloDiesel-tanklokket i påfyllingsrøret, kan det bare sitte der. Den bevegelige klaffen på tanklokket hindrer at drivstoff lekker ut etter endt tanking.

Raskt og uten søl
SoloDiesel gir deg rask og ”ren” drivstoffylling uten at du trenger å bli skitten på hendene ved å skru av og på tanklokket. Fylling av drivstoff blir derfor enklere og raskere, og hendene dine vil ikke lukte diesel. Før ganske enkelt drivstoffpistolen inn i tanklokkåpningen ved og forsiktig dytte vekk klaffen – og fyll drivstoff. Når du trekker ut drivstoffpistolen, lukkes klaffen automatisk. I tillegg hindrer tanklokket at du fyller feil drivstoff.

Tanklokket som kan spare millioner

Europeiske statistikker viser at det brukes 900 millioner euro på reparasjonskostnader knyttet til feilfylling hvert eneste år. I tillegg kommer kostnader på rundt 100 millioner euro som skal dekke leiebil samt eierens reorganisering mens hans eller hennes bil er på verksted.

SoloDiesel beskytter også miljøet

SoloDiesels tanklokk som hindrer feilfylling beskytter også miljøet og naturen mot forurensning. I Storbritannia alene forårsaker feilfylling at 7,5 millioner liter av en ubrukelig blanding av diesel og bensin må destrueres hvert år. Det er ingen tvil om at bruk av SoloDiesel i stor grad vil minke dette omfanget.

SoloDiesels tanklokk tilbyr beskyttelse mot feilfylling både på nyere og eldre dieselbilmodeller, også de som er produsert før 1980. I listen over kjøretøyer finner du mer enn 150 bilmodeller.

Forsikringsselskaper dekker kun deler av kostnadene

De fleste forsikringsselskapene dekker ikke kostnader som skyldes feilfylling og sannsynligvis ikke utgifter knyttet til utpumping av drivstoff, utbytting av drivstoffrensere, rens av innsprøytingssystemet for drivstoff og andre mulige store skader på motor og deler i innsprøytingssystemet.

Med tanklokk fra SoloDiesel spiller det ingen rolle hvor kjøretøyet ditt er forsikret. Feilfylling vil for alltid være en del av fortiden.