Fysisk hinder mot feilfylling.

Mindre utgifter og færre problemer.

Enkel å installere, og sørger for at tanken fylles raskere.

CoI samsvar med alle EEC-standarder.

Gir potensielt lavere forsikringspremier.

Miljømessige fordeler – ingen sløsing eller forurensning.

Fakta og statistikk

Hver femte sjåfør fyller feil drivstoff

Hvorfor trenger vi SoloDiesel-tanklokket som forhindrer at det fylles bensin på dieselbiler?

Fordi hver femte eier av et dieselkjøretøy fyller feil drivstoff minst én gang i livet – selv om ingen tror at det noen gang vil skje med dem. Markedsundersøkelser viser at annenhver sjåfør kjenner noen som har fylt feil drivstoff på tanken. I EU er det allerede 65 millioner dieselkjøretøyer, og hvert år blir én million biler skadet som et resultat av feilfylling.

Høye kostnader

Totalt sett betaler dieselbileierne rundt 900 millioner euro for reparasjoner, mens det går 100 millioner euro til kostnader forbundet med reparasjonen (som for eksempel leiebil).

SoloDiesel-tanklokket koster mindre enn en full tank med drivstoff. Feilfylling vil koste deg minst noen tusenlapper eller i verste fall 100.000,- kroner. Statistikken for EU viser at gjennomsnittskostnaden for reparasjon av en dieselmotor som har blitt fylt med bensin og startet koster ca 50.000,- kroner. Dette betyr at reparasjonskostnadene i verste fall kan koste deg så mye som 100.000,-.

Dyrekjøpt uoppmerksomhet

I Storbritannia – der 43 prosent av alle kjøretøyer går på diesel – forårsaker feilfylling at over 155 000 biler havner på verksted hvert år. Feilfylling skjer med tre og et halvt minutts mellomrom, eller 400 ganger om dagen. I Storbritannia alene forårsaker feilfylling at over 7,5 millioner liter ubrukelig drivstoff må deponeres hvert år.

Pålitelig beskyttelse mot feilfylling

SoloDiesel passer 95 % av alle bilmerker. Og enda viktigere: SoloDiesel er det eneste tanklokket som gir sikker beskyttelse mot feilfylling.

SoloDiesel-tanklokket tilbyr beskyttelse mot feilfylling til nyere og eldre kjøretøymodeller som går på diesel, selv de som er produsert før 1980.